Eskola Kontseilua

Hezkuntza komunitatearen partaidetzarako organo gorena da.
Ikastetxeak osatzen dituzten kolektibo anitzen ordezkariek osatzen dute kontseilua: Irakasleek, gurasoek, eta udal ordezkariek hartzen dute parte.
Bere funtzioak hauek dira: aztertu, eztabaidatu eta erabaki eskolari dagozkion hezkuntza gaiak, arazoak eta kudeaketa orokorra.
Kontseiluan parte hartzen duten gurasoak bere izenean egiten badute ere, egia da ere apyma-ko batzarrak gurasoen arteko kontseilu aurreko eritziak eztabaidatzeko eta eskaerak kontseilura eramateko gune aproposa dela.

BATZORDEAK
Iraunkorra: Eskola kontseiluak konbokatu eta antolatzen ditu. Kudeaketa proiektua eratu, formakuntza ekitaldiak, plangintzak, eta bereziki eskolako funtzionamendua gainbegiratzen du.
Ekonomikoa: Urteko aurrekontuak prestatu eta gastu egokiaren jarraipena egiten du
Azpiegitura, segurtasun eta higienea: Egoera eta erabilera onean daudela eskola instalazioak, segurtasun y eta garbitasunaz arduratzen da.
Bizikidetza: Bizikidetza, elkarrekiko errespetua eta tolerantzia hobetzeko ekimenak bultzatzen ditu.


Batzorde guztietan, sektore guztien ordezkariak batzen dira